AANKOOP VOORWAARDEN

Toestemming

De aankoop voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website byNOMADS.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie zoals digitale e-books te kopen, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die by NOMADS hierin heeft opgenomen.

Aankoop voorwaarden

by NOMADS waardeert het ontzettend dat je deze website bezoekt en dat je vertrouwen stelt in haar e-books. Het bouwen van een camper en met name het aanleggen van elektriciteit in de camper is niet zonder risico. Alle by NOMADS e-books zijn gebaseerd op eigen ervaring en urenlang onderzoek om de informatie zo sluitend en kloppend mogelijk te maken. Dit maakt by NOMADS echter geen jurist, noch elektricien, noch loodgieter, noch professioneel camper bouwer. Ondanks dat de e-books met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld kunnen de by NOMADS e-books alsnog onvolledigheden en/of onjuistheden bevatten. Verricht daarom altijd eigen onderzoek bij het bouwen van een camper, de wet- en regelgeving omtrent het bouwen van een camper, het monteren van een elektrische installatie, het aanleggen van een watersysteem en/of gasinstallatie om de informatie in de by NOMADS e-books te bevestigen.

Het aanleggen van elektriciteit in de camper is niet zonder risico. by NOMADS is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de bouw van jouw camper en het aanleggen van je watersysteem, gasinstallatie en/of elektrische installatie. Lees altijd de handleiding van een elektrisch product en volg de daarin aangegeven instructies op. Laat jouw elektra schema en elektrische installatie in de camper altijd checken door een professional. Het e-book ‘camper elektra’ is gebaseerd op het camper elektra systeem van by NOMADS. Dit betekent dat jouw elektra systeem er anders uit kan zien.

Aansprakelijkheid

by NOMADS sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de by NOMADS e-books en/of de informatie die via deze e-books zijn verkregen. Met de aankoop van de by NOMADS e-books ga je ermee akkoord en verklaar je volledig bewust te zijn van het feit dat by NOMADS geen jurist, elektriciën, loodgieter noch professioneel camper bouwer is en dat de informatie in de by NOMADS e-books onvolledigheden en/of onjuistheden kunnen bevatten.

Begin met typen en druk op enter